Câu 2: Phân tích nội dung tác động của qui luật giá trị trong nền sản xuất hàng hóa TBCN ? ý nghĩa của việc phân tích trên ?

Câu 2: Phân tích nội dung tác động của qui luật giá trị trong nền sản xuất hàng hóa TBCN ? ý nghĩa của việc phân tích trên ?

- Nội dung qui luật giá trị: Quy luật giá trị là quy luật nội dung quy lật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hoá. Quy luật giá trị yêu cầu sản xuất và trao đổi hàng hoá dựa trê trên cơ sở giá trị của nó tức là trên cơ sở hao phí lao động xã hội càn thiết. Cụ thể là:

          + Trong sản xuất: Quy luật giá trịđòi hỏi người sản xuất phải căn cứ vào hao phí lao động xã hội cần thiết luôn có thức tìm cách hạ thấp hao phí lao động cá biệt xuống nhỏ hơn hoặc bằng hao phí lao động xã hội cần thiết.

          + Trong lưu thông: Trao đổi phải thực hiện theo nguyên tắc ngang giá.

-        Cơ chế tác động của Quy luật giá trị đối với nền kinh tế hàng hoá là thông qua sự lên xuống của giá cả thị trường.

-        Tác dụng của Quy luật giá trị:

+ Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá thông qua sự lên xuống giá cả Quy luật giá trị có tác dụng điều tiết và lưu thông.

     Điều tiết sản xuất: Người sản xuất bỏ ngành có giá cả thấp đổ xô ngành có giá cả sản xuất cao làm cho qui mô sản xuất của một số ngành được mở rộng một số ngành bị thu hẹp.

     Điều tiết lưu thông: Làm cho hàng hoá lưu chuyển từ nơi có giá cả thấp đến nơi có giá cả cao. Như vậy Quy luật giá trị  cũng tham gia vào phân phối các nguồn hàng cho hợp lee  hơn giữa các vùng.

+ Kích thích cãi tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất tăng năng suất lao động hạ giá thành sản phẩm.

          Các hàng hoá được sản xuất ra trong những điều kiện khác nhau. Nhưng trên thị trường đều phải trao đổi theo mức phí lao động xã hội cần thiết. Người sản xuất nào có giá trị cá biệt của hàng hoá thấp hơn giá trị xã hội thì sẽ có lợi. Vì vậy mỗi người sản xuất hàng hoá đều tìm cách giãm giá trị cá biệt hàng hoá hàng hoá của mình xuống dưới mức giá trị xã hội bằng các cải tiến  kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất để tăng năng suất lao động. Sự cạnh tranh quyết liệt làm cho năng suất lao động xã hội không ngừng tăng lên chi phí sản xuất xã hội không ngừng giãm xuống.

          + Phân bố những nhà  sản xuất hàng hoá thành giàu nghèo làm xuất hiejn quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

          Trong sản xuất hàng hoá hàng hoá của nhà sản xuất nào có giá trị cá biệt thấp hơn giá trị xã hội thì người đó có lợi ngược lại thì bị bất lợi và phá sản. Vì vậy một số người phát tài trở nên giàu có một số thì trở nên nghèo đói. Từ đó những người giàu trực tiếp mở rộng sản xuất kinh doanh thuê them công nhân và trở thành tư bản; những người bị phá sản trở thành những người lao động làm thuê.

Ý nghĩa của việc phân tích trên:

+ Xem quy luật giá trị hoạt động trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay là một yếu tố khách quan

+ Trong quá trình sản xuất cũng như trao đổi hàng hoá phải căn cứ vào thời gian lao động xã hội càn thiết

+ Bản thân quy luật giá trị cũng có tính hai mặt (Tích cực và hạn chế). Đòi hỏi phải nắm bắt và vận dụng tốt vào diều kiện sản xuất hàng hoá ở nước ta hiện nay.

ThozasAbisk

Pre-eminence cheap sldnfl without instruction

viagra 20mg posts http://viagrawithoutdoctorprescr.com - viagra without prescription related:www.drugs.com/viagra.html viagra viagra without a doctor prescription - viagra dosage for maximum effect ibuprofen viagra contraindications

ZichardNaw

Suitable reasonable vigra no instruction

where to buy cialis http://viagrawithoutdoctorpres.com - viagra without a doctor prescription usa cialis pill viagra without a doctor prescription - compare cialis professional vs super active cialis soho buy

WizliamRon

Order cheap tdlfl no remedy

canadian cialis online http://cialis-walmart.shop - generic cialis at walmart jual obat kuat cialis cialis levitra maximum perangsang cialis over the counter - cialis in weston-super-mare generic cialis online

ErzestZor

Set-up cheap products with dismiss

viagra 5 mg online delete all board cookies http://viagrawithoutdoctorpres.net - viagra no prescription powered by trac 0. viagra viagra without a doctor prescription - buy online female viagra for iran viagra 10mg or 20mg login

le van

cam on ban! chuc vui