Cửa biển Khai Long - điểm du lịch hấp dẫn nơi Đất Mũi Cà Mau

By luctranvan

Cửa biển Khai Long - Đất Mũi Cà Mau 
 
Mốc toạ độ Quốc gia Mũi Cà Mau
 
 
 
Ngư dân cửa Biển
 
 
Chợ Đất Mũi
 
 
lồng bè nuôi Hào
 
 
Nhà Hàng Tại Mũi Cà Mau 
 
 
Tiểu cảnh Mũi Cà Mau 
 Cửa biển Khai Long - điểm du lịch  Đất Mũi Cà Mau
 
Nguồn từ Báo Ảnh Đất Mũi Online Xem tiếp 

More...